Wedstrijdvoorwaarden Dutch Drone Film Festival 2017

1) Werknemers van The Broadcaster, Dronewatch en sponsoren alsmede leden van de vakjury zijn uitgesloten van deelname; Deelnemers dienen minimaal 14 jaar te zijn.

2) Per deelnemer mag één video worden ingezonden. De video mag maximaal vier minuten duren (maximaal één minuut in de categorie ‘Dronie’). Minimaal 50% van de video dient met een (vliegende) drone gemaakt te zijn;

3) De deelnemer verklaart dat het ingediende materiaal vrij is van rechten van derden, inclusief de soundtrack. De deelnemer dient de video te uploaden naar zijn of haar eigen YouTube of Vimeo kanaal, en de link naar de video op te nemen in het inzendformulier;

4) Ingezonden video’s dienen in Nederland gemaakt te zijn, video’s in de categorie ‘Internationaal’ uitgezonderd;

5) Ingezonden video’s dienen vrij te zijn van commerciële begin- of eindschermen, watermerken, te opvallende logo’s of copyrightteksten;

6) Ingezonden video’s dienen minimaal in Full HD kwaliteit (1080p) beschikbaar gemaakt te worden;

7) Ingezonden video’s die overduidelijk in strijd zijn met de geldende regelgeving voor het vliegen met drones, worden gediskwalificeerd. Deelnemers vrijwaren de organisatoren voor alle juridische claims die kunnen volgen uit de openbaarmaking van het ingezonden materiaal; Kijk hier voor de regelgeving.

8) Deelnemers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden van DDFF.nl en PixAir.nl, en geven de organisatoren van het Dutch Drone Film Festival het recht om het ingezonden materiaal in het openbaar te vertonen en (met bronvermelding) te uploaden naar andere videoplatformen of social media kanalen;

9) Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geldbedragen;

10) Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;

11) Per categorie worden 3 inzendingen genomineerd. De genomineerden krijgen kosteloos twee toegangskaarten voor het Dutch Drone Film Festival op 8 september 2017 in VUE Hilversum. Eventuele reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de genomineerden.